CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr
 • Anasayfa
 • Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

Partimiz, çeşitli alanlarda uzmanlığı olan kesimleri ülke siyaseti ile bütünleştirme çerçevesinde öncü bir rol üstlenerek, Parti organlarından biri olarak Bilim Kültür Yönetim Platformunu (BYKP) oluşturmuştur. Platformun bir amacı siyaseti ülkenin seçkin, deneyimli, iyi yetişmiş uzman kadrolarının katkılarıyla zenginleştirmek iken, diğer bir amacı ise başta en temel kaynağımız olan insan kaynaklarımız olmak üzere ülkemizin potansiyellerini, olanaklarını, birikimlerini bilime dayalı bir siyaset anlayışıyla en etkin şekilde ülkemize kazandırmaktır.

Platform, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkelerini ve hedeflerini paylaşan ülkemizin iyi yetişmiş, dürüst ve konularına hakim uzman kadroları ile siyasetçilerimizin buluştuğu, son derece verimli bir tartışma ve çalışma zeminidir. Platform bünyesinde üretilen tartışma raporları hem kamuoyuyla paylaşılmakta, hem de Parti politikalarımızın oluşmasında önemli bir teknik ve bilimsel altyapı sağlamaktadır.

Platform bünyesinde sürdürülen başlıca çalışma alanları şunlardır:

 • Türkiye ve Dış Dünya
 • Sosyal Demokrasi Çalışmaları
 • CHP Tarihi
 • Sivil Toplum ve Demokrasi
 • Seçmen Davranışı Çalışmaları
 • Ekonomik Araştırmalar
  • Sanayi
  • KOBİ’ler
 • Toplum Kesimleri ve Sorunları
  • Emekliler
  • Esnaf
  • Öğrenciler
  • Engelliler
 • Kadın
 • Çocuk ve Gençlik
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Yoksulluk ve Gelir Dağılımı
 • Bölgesel Eşitsizlikler ve Bölgesel Gelişme Politikaları
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Yaşlanan Toplum
 • Çalışma ve İş Yaşamı
 • Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar
 • Suç Araştırmaları
 • İller ve Bölgeler Araştırmaları
 • Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler
 • Kentleşme-Kentsel Altyapı-Konut
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Bilişim-Bilgi Toplumu
 • Tarım, Gıda ve Kırsal Kalkınma
 • Enerji
 • Ulaştırma
 • İletişim-Medya
 • Turizm
 • Sanat-Kültür
 • Spor

Çalışma grupları yukarıda belirtilen temel alanlarda çalışmalar planlamakta ve sürdürmektedir. Bu çalışmalarda İlgili sektörlerin temel sorun alanları ve öncelikli çözüm önerileri, bu sorunları gidermeye dönük olarak alternatif politika modelleri, yeni yasal ve kurumsal yapılanma gereği değerlendirilmekte, somut politikalar önerilmektedir.

Bu Sayfayı Paylaş:
 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
15