CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

Romanların sorunları…

Tanal, 8 Nisan Dünya Romanlar gününde Roman vatandaşlarımızın sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Roman vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin olarak başta Başbakan Davutoğlu ile Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlarına soru önergesi veren İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 8 Nisan Dünya Romanlar gününde Roman vatandaşlarımızın sorunlarını Meclise taşıdı.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; Romanların başta eğitim, sağlık, istihdam olmak üzere birçok alanda ayrımcılığa maruz kaldığını, Roman vatandaşlarımızın önyargılar sebebiyle sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını, bazı doktorların Hipokrat yeminlerine bağlı kalmayarak sağlık hizmeti vermeyi reddettiğini belirtti. Tanal, bunun yanı sıra Roman vatandaşlarımızın eğitim haklarını alırlarken dersliklerde diğer öğrencilerden ayrıldıklarını, maddi durumları kötü olduğu için kırtasiye, kitap ve benzeri giderleri karşılayamadıkları için derslerinde geri kaldıklarını belirtti.

Hükümetin Roman vatandaşlarımıza ilişkin herhangi bir somut ve derinlemesine çözüm yaratacak stratejisinin olmadığını belirten Tanal, bu eksikliğin ülkemizde yaşayan yaklaşık 3.5 Milyon Roman’ın ayrımcılığa maruz kalmasına, Devletin birçok hizmetinden gereğince yararlanamamalarına ve iş bulamamalarına sebebiyet verdiğinin altını çizdi.

-Önergeler-

-Başbakan Davutoğlu-

Tanal, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergede şu sorulara yer verdi:

1-2002 senesinden işbu önerge tarihine kadar Roman vatandaşlarımızın sorunlarının gündelik olarak değil derinlemesine çözümünü hedefleyen bütüncül bir “Roman Politikası” oluşturulmamasının sebepleri nelerdir?

2-2002 senesinden işbu önerge tarihine kadar Roman vatandaşlarımızın artan sorunlarına, ihtiyaçlarına, bugüne ve geleceğe dair beklentilerine cevap verebilecek, paydaş olarak toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sağlayacak, karar verme mekanizmalarında yer almalarına olanak verecek kapsayıcı ve koruyucu politikalar geliştirilememesinin sebepleri nelerdir?

3-2002 senesinden işbu önerge tarihine kadar Roman vatandaşlarımızın sosyal dışlanma, yoksulluk, işsizlik, sağlık, eğitim (okul öncesi ve meslek eğitimi dahil), barınma, çocuk ebeveynler, suça yönelim, insan hakları, sosyal güvenlik ve benzeri sorunlarına ilişkin çözüm niteliğinde somut adımların atılmamasının sebepleri nelerdir?

4-Türkiye Roman Politikasını “Roman Dahiliyetinde 10 Genel Temel İlke” yi gözetmekte midir? Bu temel ilkeler gözetilemiyorsa sebepleri nelerdir?

5-Roman vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili olarak atılan adımların gerçekçi bir zemine oturabilmesi ve sürdürülebilir bir politika alanına dönüşebilmesi için bir “Roman Alan Araştırması” nın yapılması planlanmakta mıdır?

6-Roman vatandaşlarımıza eğitim, sağlık, istihdam ve benzeri birçok alanda yapılan ayrımcılığa karşı önlem almamak, göz yummak bu ayrımcılığa ortak olmak anlamına gelmemekte midir? Bu durum uluslararası sözleşmelerde ve Anayasamızda açıkça belirtilen “Ayrımcılık Yasağı”nın ihlali sonucunu doğurmamakta mıdır?

-Milli Eğitim Bakanı Avcı-

Tanal, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya ise şu soruları yönetti:

1-Roman vatandaşlarımızın eğitim çağındaki çocuklarının kırtasiye, ders araç gereci, üniforma, ayakkabı, okul dönemi boyunca gerçekleştirilen projelere katılımın ve kayıt ücretlerinin getirdiği harcama yükünün Bakanlığınızca karşılanması için yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

2-Roman vatandaşlarımızın eğitim hayatında maruz kaldığı önyargılı tutumların önüne geçmek için Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

3-Eğitim hakkı her insanın olduğu gibi Roman vatandaşlarımızın da Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan temel insan hakkı olduğu halde Roman vatandaşlarımızın eğitim hakkından eşit bir biçimde yararlanabilmesi için Bakanlığınızca herhangi bir çalışmanın başlatılmamasının sebepleri nelerdir?

4-Her birey temel hakkı olan eğitim hakkının önündeki engellerin Roman vatandaşlarımız için kaldırılmaması Eğitim hakkının ihlali sonucunu oluşturduğu gibi aynı zamanda yine Uluslararası sözleşmeler ve Anayasamızca açıkça belirlenen Ayrımcılık Yasağını ihlal sonucunu doğurmamakta mıdır?

5-Roman vatandaşlarımızın eğitim haklarını kullanırken maddi yoksunluklar ve önyargılar yüzünden geride dezavantajlı olmaları Bakanlığınız sorumluluğunda değil midir? Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için Bakanlığınızca 2002 senesinden işbu önerge tarihine kadar herhangi bir önlem alınmamasının sebepleri nelerdir?

-Sağlık Bakanı Müezzinoğlu-

Tanal, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ise şu soruları yönetti:

1-2002 senesinde işbu önerge tarihine kadar Roman vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları problemlere çözüm oluşturacak nitelikte herhangi bir çalışmanın yapılmamasının sebepleri nelerdir?

2-Ülkemizde yaşayan Göçebe Romanların “yeşil karttan” yararlanamamalarının sebepleri nelerdir? Bu vatandaşlarımızın yaşadığı işbu soruna ilişkin Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?

3-Bazı sağlık görevlilerinin Roman vatandaşlarımızın tedavisini reddettiği, bu vatandaşlarımızı tedavi etme konusunda isteksiz davrandığı ve sağlık görevlilerinin tedavi olmaya gelen Roman vatandaşlarımıza karşı baştan savma tavırlar sergilediği iddiaları doğru mudur?

4-Bu iddialar doğrultusunda Bakanlığınıza herhangi bir şikayet bildirilmiş midir? Bu şikâyetler hakkında Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

5-İşbu soru önergesinde belirtilen ihmallere sebep olan kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

6-Bir bireyin en temel insan hakkı olan sağlık hakkının kamu görevlilerince ihlal edilmesine ilişkin olarak herhangi bir önlem alınmamasının sebepleri nelerdir? Bu konuda önlem almayan Bakanlığınızın, Uluslararası Sözleşmeler ve Anayasamız gereğince güvence altına alınan sağlık hakkının ihlal edilmesine sebep olduğu açık değil midir?

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

Yorum yaz.

Yorum yapabilmek için üyelik girişi yapın. Giriş Yap »

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
16