CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

CHP Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi verdi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Sezgin TANRIKULU ile  Veli AĞBABA, CHP Genel Sekreteri  Gürsel TEKİN ve CHP Milletvekili Özgür ÖZEL imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan ‘Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi’ şöyle;

GEREKÇE

Anayasada devletin temel niteliklerinden birinin de sosyal devlet ilkesi olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda devlet bu ilkeyi gerçekleştirebilmek ve etkin kullanılmasını sağlamak için gerekli adımları atmak durumundadır. Devlet ile toplum arasında yapıldığı varsayılan toplumsal sözleşmeye göre devletlerin varoluş amacı halkı soyut olarak mutlu etmek somut olarak yaşam standartlarını yükseltmektir. Bir yurttaşın kendi başına sağlayamayacağı ve toplumsal sözleşme ile güvence altına alınan devletin çeşitli ödevleri vardır. Adaleti sağlamak, eğitim vermek, yaşama hakkını güvence altına almak ve sağlık hakkı bunların bir kısmıdır. Devlet ile yurttaş arasındaki bu sözleşmenin somutlaşmış hali Anayasalardır. Bizim anayasamızda da devletin bazı niteliklerinden ve ödevlerinden bahsedilmiştir. Bu nitelikler aynı zamanda devletin teminat altına aldığı yükümlülükleridir. Devlet yurttaşlarına eşit davranmalıdır bunu biliyoruz ancak bu eşitlik şekli bir eşitlik olmamalıdır. Nitelim sosyal devlet ilkesi eşitlik ilkesinin bir yansımasıdır. Bu eşitlik devletin herkese aynı şekilde yaklaşması değil, bireyin özelliklerine uygun yaklaşım göstermesidir. Yatay bir eşitlikten bahsediyoruz. Devletin sağlaması gerektiğini düşündüğümüz temel gereksinimlerden birinin sağlık hakkı olduğunu söyledik. Bunun sosyal devlet ilkesi ile yakından ilişkisi bulunmaktadır ve dolayısıyla eşitlik ilkesiyle de. Yeşil Kart uygulaması devletin sağlık hakkını sağlarken aynı durumda olmayanların durumlarına uygun muamelenin bir göstergesidir. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde yoksul yurttaşlarımızın faydalandığı Yeşil Kart için alınan katkı payı uygulamasına bir son verilmelidir. Nitekim sağlık hakkına herkesin erişebilmesi gerekmektedir. Zaten Yeşil Kart alarak mağdur durumda olduklarını beyan etmiş olan yurttaşlarımızdan katkı payı alınması adil bir uygulama değildir. Bu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu Kanun maddesi ile Yeşil Kart kullanan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 4 ay içinde yürürlükte olan tüzük ve yönetmeliklerde kanuna uygun gerekli değişikliklerin yapılarak mevzuat birliği sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

YEŞİL KART KULLANANLARDAN KATKI PAYI ALINMAMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Yeşil Kart kullananlardan alınan katkı payı uygulamasına son verilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 4 ay içinde yürürlükte olan tüzük ve yönetmeliklerde kanuna uygun gerekli değişiklikler yapılır.

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
7