CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

Öldürülen katırlar Meclis gündeminde…

Onur, öldürülen katırları 5 ayrı bakana verdiği önergeler ile Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul Milletvekili Melda Onur, Güneydoğu’da sınır kaçakçılığında kullanılan katırların askerler tarafından öldürüldüğü iddialarını meclis gündemine taşıdı.

Onur, konuyla ilgili olarak 5 ayrı bakana soru önergesi verdi.

-Kurşuna dizilen katırlar-

Soru önergelerinin metni şu şekilde;

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların bir kısmının geçimini sağlamak üzere sınır ticareti yapmak amacıyla kullandığı katırların kolluk kuvvetlerince el konulup, alınan mahkeme kararı doğrultusunda kurşuna dizilerek imha edildiği bilgisi ve görüntüleri kamuoyuna yansımıştır.

Bu konuyla ilgili olarak Hakkari Yüksekova 1. Asliye Mahkemesi’nin askerler tarafından el konulan katırlar için, “Orijini belli olmayan ülkemiz morfolojik özelliklerini taşımayan, insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturduğu, bu yolla egzotik karakterdeki hayvan hastalıklarının ülkemize girebildiği ve hayvanlar arasında yayılarak büyük kayıplara neden olabileceği, bu nedenle hayvanların kaçakçılık döngüsü içine girmeden, kaçakçılar tarafından yük hayvanı olarak ve kaçakçılık zannı ile yakalanan tek tırnaklı hayvanların derhal itlaf ve imha edilmesi uygun görülmüştür” şeklinde karar verdiği öne sürülmektedir.”

-5 Bakan 5 Soru Önergesi-

Bu doğrultuda;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanına:

1-Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün, “hastalık ihtimali”ne dayanarak katırların itlafı ve imhası için mahkemeye başvurduğu iddiaları doğru mudur?

2-Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce, haklarında imha ve itlaf kararı alınan katırlarda herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanılmış mıdır?

3-Hayvanlarda tespit edilen veya öngörülen hastalığın insan sağlığı açısından oluşturduğu riskler nelerdir?

4-Hayvanların itlaf ve imha edilmesine dayanak oluşturan kanun ve maddesi hangisidir?

5-Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesinde “Bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolü ve yükümlülükler” belirtilmektedir. Bakanlığın bu noktada bir çalışma yapmamasının sebebi nedir ?

6-Söz konusu Kanunun 9.maddesinin 2.bendinde, “Hayvanların kesimi ve hastalık kontrolü amacıyla itlafı, hayvanlarda heyecan, acı ve ıstırap oluşturmadan, uygun araçlar kullanılarak yerine getirilir.” denilmektedir. Hayvanların silahla öldürülmesi bu hükümle örtüşmekte midir?

Orman ve Su İşleri Bakanına:

1-Hayvanların öldürülme gerekçesi nedir?

2-Hayvanların itlaf ve imha edilmesine ilişkin karar hangi kanun ve maddesine dayandırılmaktadır?

3-Bakanlığınızca hazırlanan ‘Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde’, “Hayvanların Öldürülmesi ile İlgili Usul ve Esaslar” açıkça belirtilmektedir. Katırların öldürülme yönteminde bu hükümlere uyulmamasının sebebi nedir?

4-Söz konusu Yönetmeliğin 33.maddesinin c) bendi, “Veteriner hekim tarafından gerekli görülmedikçe ateşli silahlarla öldürme yöntemi”nin yasak olduğuna hükmeder. Bu olay sırasında güvenlik güçlerinin yanında bir veteriner bulunmuş mudur? Var ise veteriner katırların hangi tutum ve davranışları karşısında ateşli silah kullanma izni vermiştir?

Gümrük ve Ticaret Bakanına:

1-Bakanlığınızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütüp, katırların itlaf ve imha edilmesine yönelik bir genelge yayınladığı iddiaları doğru mudur?

2-Söz konusu karar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun hangi maddesine dayandırılmaktadır?

3-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan kaçakçılığı bitirmek için eylem planında katırların imhası var mıdır?

Milli Savunma Bakanına:

1-Askerlerin hedef gözeterek katırları vurduğu iddiaları doğru mudur?

2-Katırların vurulması talimatı kim ve kimler tarafından verilmiştir. Bu konu Bakanlığınız bilgisi dahilinde midir?

3-Kaç katır silahla vurularak öldürülmüştür?

4-Söz konusu eylem hangi kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilmiştir?

5-Bu konuda hayvan sahiplerine oluşan maddi zararlar karşılanacak mıdır?

İçişleri Bakanına:

1-Bölge halkının kaç tane katırına kolluk kuvvetlerince el konulmuştur?

2-Hayvanlardan kaç tanesi silahla vurularak öldürülmüştür?

3-Konuyla ilgili olarak Bakanlığınızca herhangi bir kuruma talimat verilmiş midir?

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
16