CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

Türeli’den pamuk üreticileri için Araştırması Önergesi..

Türeli, pamuk üreticilerinin sorunlarının belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, pamuk üreticilerinin sorunlarının belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

Türeli, TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, dünyada tarım sektörünün stratejik öneminin artmaya devam ettiğini ifade etti.

Günümüzde tarımın ülke ekonomisindeki rolünün yurtiçi gıda ihtiyacının karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve istihdam olanakları olarak kendini gösterdiğini ve büyük bir önem arz ettiğini belirten Türeli, “Türkiye, 78 milyon hektarlık yüzölçümü üzerinde büyük bir tarım potansiyeline sahip gözükse de söz konusu potansiyelini yeterince kullanamadığı açıkça görülmektedir” dedi.

“Ülke ekonomisi açısından stratejik bir ürün olan pamuk üretiminde bazı sorunlar yaşanmaktadır” ifadesini kullanan Türeli, şunları kaydetti:

“Bu sorunların en başında maliyetlerdeki artış gelmektedir. Nitekim Türk çiftçisi dünyanın en pahalı mazotu ile üretim yapmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra diğer maliyet unsurları olan gübre, elektrik ve su fiyatları da her geçen yıl artmaktadır. Öte yandan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Adana’da katıldığı bir ödül töreninde pamuk üretiminde yanlış yaptıklarını söylemiştir. Yurt dışından yılda ortalama 800-900 bin ton pamuk ithal edildiğine işaret eden Bakan destekleme priminin en az 90 kuruş olması gerektiğini vurgulamıştır.”

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen destekleme rakamlarının da pamuk üreticisinin yüzünü güldüremediğini vurgulayan Türeli, “Nitekim 2012 yılında Kütlü Pamuğa verilen destekleme primi dekar başına 46 kuruş iken, söz konusu bu rakam 2013 yılında 50 kuruş, 2014 yılında ise 55 kuruş olmuştur. Buna ek olarak, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sunduğu 2015 Yılı Tarımsal Destekleme Birim Fiyatlarına göre pamuk priminde herhangi bir artış öngörülmemiş ve 2015 yılı destekleme primi pamukta 55 kuruş olarak kalmıştır. Söz konusu bu durum doğal olarak pamuk üreticilerini memnun etmemiştir” bilgisini verdi.

Pamuk üreticisinin para kazanabilmesi ve üretime devam edebilmesi mevcut şartlar altında mümkün olmadığını ifade eden Türeli, şunları kaydetti:

“Nitekim üreticilerimizin üretimden vazgeçmeleri sonucu ülkemizde bulunan pamuk ekim alanları her geçen gün daralmaktadır. TÜİK tarafından derlenen istatistiklere bakıldığında Türkiye’nin pamuk ekim alanlarının 2002 yılında 7,2 milyon dekar iken, 2014 yılında 4,7 milyon dekara gerilemiştir.

Öte yandan, pamuk, tarımsal üretiminin yanı sıra ihracatımız içinde önemli bir yeri bulunan tekstil ve hazır giyim sanayinin de temel girdisini oluşturmaktadır. Ancak tarım sektörünün giderek önem kazandığı bu süreçte ülkemiz dışa bağımlı hale getirilmiştir. Pamukta ithalatın artmasındaki en önemli nedenlerden birisi üreticilerimizin pamuk üretiminden yavaş yavaş vazgeçmekte olduğudur. Nitekim 2002-2014 tarihleri arasında toplamda 9,4 milyon ton pamuk ithal edilmiş ve bunun karşılığında yaklaşık 15,4 milyar dolar ödenmiştir. Ülke ekonomisinden pamuk ithalatı yoluyla milyarlarca doların yurt dışına çıkması, en çok da sürekli yakınılan cari açığın artmasının nedenlerinden birisi olarak görünmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizde pamuk üreticilerinin sorunlarının incelenerek çözüm önerilerinin ortaya konulması ve verilecek desteklerin artırılmasına yönelik politikaların oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.”

-Bergama Pamuğu için Soru Önergesi-

Türeli, daha önce TBMM Başkanlığı’na sunduğu bir yazılı soru önergesinde dünyaca ünlü Bergama Pamuğu üretimine ilişkin sorunları Meclis gündemine taşıdığını hatırlattı.

İzmir’in Bergama ilçesinde 400 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu belirten Türeli, bu tarım arazisi içerisinde pamuk ekilen alanların önemli bir yer kapladığını kaydetti.

Elyaf uzunluğu ve kalitesi ile Mısır ve Kaliforniya pamuğuyla birlikte dünyada söz sahibi olan Bergama pamuğunun üretimi son yıllarda azaldığını belirten Türeli, “Nitekim, 250 bin dekar olan pamuk ekim alanları 63 bin dekara kadar gerilemiştir. Bunun sonucunda, pamuktan para kazanamayan üretici alternatif ürünlere yönelmiştir” dedi.

“Dünyaca ünlü Bergama pamuğu üretiminde yaşanan gerilemenin durdurulması için Tarım Bakanlığınca yürütülmekte olan bir proje bulunmakta mıdır?” sorusunu yönelten Türeli, ülkenin önemli bir tarımsal faaliyeti olan pamuk üretiminde yaşanan sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

Yorum yaz.

Yorum yapabilmek için üyelik girişi yapın. Giriş Yap »

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
16